http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Reformering-av-lag-om-behandli_H2021106/

Det känns som att Sverige mer och mer liknar Tyskland för några decennier sedan =(.

Annonser